POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Stimate client,

 

Increderea dumneavoastra in produsele/serviciile si personalul nostru este una din principalele noastre preocupari. In acest, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire in intreaga noastra activitate.

SC FROSTHOST IT SERVICES SRL cunoaste importanta datelor dumneavoastra personale si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata informatiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in cadrul prezentului document .

SC FROSTHOST IT SERVICES SRL este o persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Ana Davila, nr.51,  tel: 0371 304 888, email: office@frostwolf.ro, website: www.frostwolf.ro, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11601/2014, cod unic de inregistrare  RO 33665442 reprezentata legal prin Ghemulet Traian, avand functia de Administrator,

SC FROSTHOST IT SERVICES SRL respecta confidentialitatea tuturor clientilor nostri si confidentialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru si va trata/prelucra datele personale cu mare atentie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

SC FROSTHOST IT SERVICES SRL prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale.  

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea SC FROSTHOST IT SERVICES SRL de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formular inregistrare cont, formular candidatura online, prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere), comanda telefonica, etc.

Utilizarea acestui website apartinand SC FROSTHOST IT SERVICES SRL de catre dumneavoastra se supune prezentei Politici de Confidentialitate disponibila pe website-ul nostru.

Daca nu sunteti de acord cu oricare dintre termenii prezentelor prevederi nu utilizati  website-ul nostru sau nu ne furnizati datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii/produse sa fie conditionate de furnizarea datelor dvs. personale.

SC FROSTHOST IT SERVICES SRL nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucreaza SC FROSTHOST IT SERVICES SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personalreprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

Pentru a accesa website-ul SC FROSTHOST IT SERVICES SRL, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal. 

In contextul desfasurarii activitatii curente a SC FROSTHOST IT SERVICES SRL, inclusiv oferirii de produse /servicii clientilor nostri, implicand achizitionarea de produse/servicii SC FROSTHOST IT SERVICES SRL oferite pe website, depunerea online  a candidaturilor pentru pozitiile deschise in cadrul companiei, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita  anumite date cu caracter personal.

 In acest sens, SC FROSTHOST IT SERVICES SRL va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal :

-               numele si prenumele, telefon mobil, e-mail, adrese de livrare, studii, experienta profesionala, vechime in munca, abilitati, hobby, sex, adresa IP, cookies, mailchimp, googleanalytics, conturile de pe retelele de socializare, googleAdwords,etc.

Cine sunt persoanele vizate?

 

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre SC FROSTHOST IT SERVICES SRL , exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

-               Clientii persoane fizice ai SC FROSTHOST IT SERVICES SRL(actuali, fosti sau potentiali), reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali, candidatii care aplica pentru pozitiile vacante din cadrul companiei;

-               Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii,  locatori, etc.- actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

 

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte.

Pentru a va putea oferi anumite produse/servicii specifice activitatii SC FROSTHOST IT SERVICES SRL, sau pentru a putea candida pentru posturile vacante din cadrul companiei, va putem solicita datele cu caracter personal necesare oferirii produselor/serviciilor noastre, procesului de recrutare/selectie iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii produselor/serviciilor noastre/initierii unei relatii contractuale de munca in cazul in care veti fi selectat si acceptat pentru postul la care ati aplicat.

 

Atunci cand achizitionati un produs/serviciu furnizat de SC FROSTHOST IT SERVICES SRL, sau atunci cand candidati pentru posturile vacante din cadrul companiei, vom colecta date personale in legatura cu furnizarea respectivelor produse/servicii/sau pentru procesul de recrutare/selectie. Totodata, vom colecta date cu caracter personal  in vederea indeplinirii obligatiilor legale si desfasurarii activitatii curente (interes legitim).

 

 

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al SC FROSTHOST IT SERVICES SRL, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de SC FROSTHOST IT SERVICES SRL.

 

 

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

 

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

-               Derularea activitatii comerciale/contractuale a SC FROSTHOST IT SERVICES SRL;

-               Recrutarea si selectia personalului- pentru cei care aplica pentru posturile vacante;

-               Facturarea si incasarea valorii serviciilor SC FROSTHOST IT SERVICES SRL;

-               Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea produselor/serviciilor;

-               Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;

-               Indeplinirea obligatiilor legale incidente;

-               Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;

-               Activitati de audit si control/supraveghere;

-               Arhivare, scopuri statistice pentru evidentele interne ale companiei;

SC FROSTHOST IT SERVICES SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti, cu exceptia celor prezentati mai jos, fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

 

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, dupa cum urmeaza:

-               Clienti persoane fizice ai SC FROSTHOST IT SERVICES SRL (actuali, fosti sau potentiali), reprezentanti/imputerniciti acestora, legali sau conventionali, candidatii care aplica pentru pozitiile vacante din cadrul companiei;

-               Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii,  locatori, etc.- actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

 

 

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

-                autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), executori judecatoresti,  etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de SC FROSTHOST IT SERVICES SRL,  in scop promotional (marketing),doar cu consimtamantul dvs. expres, neechivoc, liber, informat si anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite de legislatie si specificate in prezentul document.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SC FROSTHOST IT SERVICES SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastra. 

Dumneavoastra va puteti exercita optiunea in privinta unei asemenea prelucrari prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de SC FROSTHOST IT SERVICES SRLin acest scop, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea SC FROSTHOST IT SERVICES SRL, va puteti dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.

 

In relatia cu SC FROSTHOST IT SERVICES SRL, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

 

 

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopului mentionat, SC FROSTHOST IT SERVICES SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor SC FROSTHOST IT SERVICES SRL , pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care SC FROSTHOST IT SERVICES SRLprelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre SC FROSTHOST IT SERVICES SRL  pe durata de timp prevazuta in procedurile interne SC FROSTHOST IT SERVICES SRL  si/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce SC FROSTHOST IT SERVICES SRL  depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-ul SC FROSTHOST IT SERVICES SRL . Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

 

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe baza de consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata SC FROSTHOST IT SERVICES SRL , in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului dat inainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

 

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre SC FROSTHOST IT SERVICES SRL  sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care SC FROSTHOST IT SERVICES SRL  demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, SC FROSTHOST IT SERVICES SRL  este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

 

 

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre SC FROSTHOST IT SERVICES SRL  constituie elemente determinante pentru accesarea produselor/serviciilor oferite de SC FROSTHOST IT SERVICES SRL, si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale, precum si pentru participarea dvs. la procesul de recrutare/selectie.

 

 

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, SC FROSTHOST IT SERVICES SRL  poate:

 

-       fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;

-       fie sa refuze sa dea curs cererii.

 

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. 

 

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Responsabilului cu protectia datelor din cadrul SC FROSTHOST IT SERVICES SRL  cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: protectiadatelor@frostwolf.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta:

SC FROSTHOST IT SERVICES SRL  Bucuresti, Str. Ana Davila, nr.51, Sector 5. SC FROSTHOST IT SERVICES SRL  poate, daca este cazul, sa solicite persoanei vizate sa puna la dispozitie informatii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii produselor/serviciilor SC FROSTHOST IT SERVICES SRL , ori aplicarii pentru posturile vacante din cadrul companiei, si/sau prin bifarea unor casete dedicate pe website, dumneavoastra ati fost informat/a corect, complet, precis, ati luat la cunostinta, intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu:

- prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopurile specificate in prezentul document, in baza consimtamantului manifestat de dumneavoastra, in mod expres, neechivoc, liber si informat ;

- faptul ca prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificata in legislatia in vigoare si  in prezentul document va fi efectuata pentru scop de reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare produse/servicii, promovare evenimente, desfasurare campanii promotionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsleterre (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile SC FROSTHOST IT SERVICES SRL , in baza consimtamantului manifestat de dumneavoastra, in mod expres, neechivoc, liber si informat;

- faptul ca SC FROSTHOST IT SERVICES SRL  nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar scopului mentionat in prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.